Học giả Trung Quốc: “Đề ra chiến lược “Vành đai, con đường” là không hiểu lịch sử!”

Học giả Trung Quốc: “Đề ra chiến lược “Vành đai, con đường” là không hiểu lịch sử!”

VietTimes -- Giáo sư, tiến sỹ Cát Kiếm Hùng cho rằng: Hiện nay động lực xây dựng “Một vành đai, một con đường” xuất phát từ chúng ta; nếu không có sự phối hợp của đối tác, không có nhu cầu của họ thì liệu vành đai kinh tế này có xây dựng được hay không? Một số quốc gia tỏ ý nghi ngờ, thậm chí cho rằng liệu có phải Trung Quốc tiến hành “Kế hoạch Marshall”mới, thực hiện bành trướng?