Thủ tướng: Dành ưu đãi cho doanh nghiệp tham gia đào tạo và sử dụng học viên từ cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Thủ tướng: Dành ưu đãi cho doanh nghiệp tham gia đào tạo và sử dụng học viên từ cơ sở giáo dục nghề nghiệp

VietTimes -- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Chính phủ sẽ thực hiện chính sách ưu đãi với một tinh thần ưu tiên các doanh nghiệp tham gia đào tạo và sử dụng nhiều học viên từ cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đồng thời, ông yêu cầu xây dựng cơ sở dữ liệu mở giáo dục nghề nghiệp quốc gia để dự báo ngắn hạn, trung hạn và dài hạn về nhu cầu nguồn nhân lực.