Hà Nội giảm áp lực tuyển sinh đầu cấp

Hà Nội giảm áp lực tuyển sinh đầu cấp

Thời điểm kết thúc năm học là lúc các trường vào với công tác tuyển sinh năm học mới. Tại Hà Nội, năm học 2015 - 2016, quy mô số lượng học sinh vào các lớp đầu cấp đều tăng, buộc Hà Nội phải đưa ra nhiều giải pháp nhằm giảm áp lực này.