Từ 1/1/2017: Áp mức lệ phí trước bạ mới cho ô tô, xe máy

Từ 1/1/2017: Áp mức lệ phí trước bạ mới cho ô tô, xe máy

VietTimes -- Theo nghị định mới có hiệu lực từ 1/1/2017, lệ phí trước bạ cho xe máy sẽ có mức thu là 2%. Riêng xe máy của tổ chức, cá nhân ở các thành phố trực thuộc trung ương; thành phố thuộc tỉnh; thị xã nơi UBND tỉnh đóng trụ sở nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức là 5%;