Làm gì khi bị nhiễm virus đòi tiền chuộc CTB-Locker?

Làm gì khi bị nhiễm virus đòi tiền chuộc CTB-Locker?

Theo VNCERT, để giảm thiểu thiệt hại cho các dữ liệu chứa trên máy bị nhiễm, một thao tác người dùng máy tính cá nhân cần thực hiện ngay khi phát hiện ra dấu hiệu bị lây nhiễm mã độc mã hóa dữ liệu đòi tiền chuộc là nhanh chóng tắt nguồn điện máy tính.