Yêu cầu tạm dừng dự án Đồn Biên phòng, đề nghị điều chỉnh vị trí đất quốc phòng để phát triển du lịch

Yêu cầu tạm dừng dự án Đồn Biên phòng, đề nghị điều chỉnh vị trí đất quốc phòng để phát triển du lịch

VietTimes – Nội dung này đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi kết luận trực tiếp tại cuộc họp nghe báo cáo và cho ý kiến phương án quy hoạch giai đoạn 1 dự án Quần thể du lịch nghỉ dưỡng và đô thị FLC Bình Châu – Lý Sơn, diễn ra vào ngày 17/4/2018. Sau đó 1 ngày, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có công văn hỏa tốc gửi Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Tập đoàn FLC và một số cơ quan khác để thông báo về kết luận.