Phát động cuộc thi viết về hiến, ghép tạng “Trao tặng yêu thương – nối dài sự sống”

Phát động cuộc thi viết về hiến, ghép tạng “Trao tặng yêu thương – nối dài sự sống”

VietTimes -- Với mong muốn thông tin tới cộng đồng về hoạt động nhân văn hiến, ghép mô, tạng, Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người (gọi tắt là Trung tâm điều phối tạng quốc gia) đã tổ chức phát động cuộc thi viết “Trao tặng yêu thương – Nối dài sự sống” và tuyên truyền về Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người, tại Hà Nội sáng 22/8.