Ngày hội khởi nghiệp Thủ đô với nhiều hoạt động phong phú sẽ diễn ra vào 6/11 tới

Ngày hội khởi nghiệp Thủ đô với nhiều hoạt động phong phú sẽ diễn ra vào 6/11 tới

VietTimes – Phong trào khởi nghiệp tại Việt Nam đang phát triển rất mạnh mẽ. Theo một thống kê của tờ Tech In Asia, năm 2017 Việt Nam đã thu hút được 61,5 triệu USD đầu tư cho các công ty khởi nghiệp. Còn theo số liệu của Topica Founder Institute thì số tiền đầu tư vào các công ty khởi nghiệp Việt Nam đạt gần 300 triệu USD. Có nhiều vườn ươm và tổ chức đang tìm cách hỗ trợ cho các hoạt động khởi nghiệp tại Việt Nam. Một ngày hội khởi nghiệp với nhiều hoạt động phong phú sẽ diễn ra vào ngày 6/11 tại Đại học Quốc gia Hà Nội.