Quảng Ninh chỉ định Tập đoàn Hoàng Hà thực hiện dự án Trung tâm báo chí theo hình thức BLT

Quảng Ninh chỉ định Tập đoàn Hoàng Hà thực hiện dự án Trung tâm báo chí theo hình thức BLT

VietTimes -- Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Hà là nhà đầu tư đã trúng thầu theo hình thức chỉ định thầu dự án dự án Trung tâm báo chí tỉnh Quảng Ninh với thời gian kinh doanh dự kiến 15 năm 01 tháng, Tổng mức đầu tư/Tổng vốn đầu tư 131,144 tỷ đồng/127,936 tỷ đồng.