Báo Mỹ: Trung Quốc “nhận vơ” chiến thắng trong chiến tranh thế giới 2

Báo Mỹ: Trung Quốc “nhận vơ” chiến thắng trong chiến tranh thế giới 2

Hai tờ báo uy tín The Washington Post và The Washington Times mới đây đã đồng loạt vạch rõ sự thật tuyên bố của Trung Quốc về chiến thắng trước phát xít Nhật trong thế chiến thứ hai. Nhấn mạnh chính quyền Quốc dân đảng của ông Tưởng Giới Thạch mới là người góp công lớn vào chiến thắng phát xít.