Điều bất thường trong báo cáo của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường trước Quốc hội

Điều bất thường trong báo cáo của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường trước Quốc hội

VietTimes – Trung Quốc đã bước vào hai kỳ họp Quốc hội và Chính Hiệp năm nay chậm hơn hai tháng do dịch bệnh COVID-19. Ngày 22/5, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã trình bày Báo cáo công tác của chính phủ và các từ ngữ liên quan đến Đài Loan gây nên sự chú ý đặc biệt.