Đừng cài đặt về chế độ nhà sản xuất nếu nếu bạn đang dùng Android 8.1

Đừng cài đặt về chế độ nhà sản xuất nếu nếu bạn đang dùng Android 8.1

VietTimes – Bị brick điện thoại, hay tình trạng điện thoại không thể hoạt động là một điều không mấy dễ chịu đối với người dùng. Nếu bạn đang cài Android 8.1, đừng nên cài đặt về chế độ nhà sản xuất (factory reset) nếu bạn không muốn biến chiếc điện thoại của mình thành cục gạch.