Chính phủ thống nhất xử nghiêm cán bộ nhũng nhiễu, tham nhũng

Chính phủ thống nhất xử nghiêm cán bộ nhũng nhiễu, tham nhũng

VietTimes -- Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất, kinh doanh; xử lý các hành vi tiêu cực của cán bộ; nâng cao chất lượng thể chế; siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính; chấn chỉnh các hoạt động lễ hội... là những chỉ đạo nổi bật của Chính phủ tại Nghị quyết số 61/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2017.
Thủ tướng yêu cầu cán bộ tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính

Thủ tướng yêu cầu cán bộ tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính

VietTimes -- Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau tết, Thủ tướng yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương, tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ, không tổ chức liên hoan ảnh hưởng đến thời gian và hiệu quả làm việc