Tồn tại sự sống ngoài Trái Đất trong một số hành tinh thuộc hệ sao Trappist-1

Tồn tại sự sống ngoài Trái Đất trong một số hành tinh thuộc hệ sao Trappist-1

VietTimes -- Một nhóm các nhà nghiên cứu quốc tế tại  Đại học Birmingham đã nghiên cứu sâu hơn về bảy hành tinh  "tương tự Trái Đất" quay quanh sao lùn trắng Trappist-1. Các hành tinh này cấu tạo bằng đá, to bằng cỡ Trái đất, và có tiềm năng có nước trên bề mặt.  Đây là một khám phá thú vị trong việc tìm kiếm sự sống trên các thế giới ngoài hành tinh.