Ngạc nhiên chưa? Lần đầu tiên ứng dụng thành công blockchain vào giao dịch hàng hóa nông nghiệp

Ngạc nhiên chưa? Lần đầu tiên ứng dụng thành công blockchain vào giao dịch hàng hóa nông nghiệp

VietTimes ­– Nếu bạn nghĩ rằng blockchain (chuỗi khối) chỉ là công nghệ dùng cho tiền mã hóa thì bạn đã nhầm. Lần đầu tiên một giao dịch hàng hóa nông nghiệp giữa Mỹ và Trung Quốc đã được thực hiện thành công nhờ blockchain. Điều này hứa hẹn blockchain sẽ còn được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác.