64 tỉnh thành đồng loạt khai giảng năm học mới: Bớt rườm rà, bỏ báo cáo thành tích

64 tỉnh thành đồng loạt khai giảng năm học mới: Bớt rườm rà, bỏ báo cáo thành tích

Điều đặc biệt là khác với các năm trước, năm nay lễ khai giảng sẽ được tổ chức ngắn gọn, những thủ tục rườm rà như các bài phát biểu dài lê thê, báo cáo thành tích hay bắt các em học sinh phải đội nắng để chờ các vị đại biểu tới tham dự đã được Bộ GDĐT yêu cầu cắt bỏ.