“Bóng” S-Fone tại nhà mạng mới Reddi

“Bóng” S-Fone tại nhà mạng mới Reddi

VietTimes – Ông Phạm Văn Mẫn là Chủ tịch HĐQT của Mobicast. Trước khi được phân công làm Trưởng đại diện CTCP dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT) tại Hà Nội, ông Phạm Văn Mẫn là chuyên viên Ban Tổng giám đốc SPT. Trước đó nữa, ông Mẫn cũng từng nắm vị trí Giám đốc tại S-Fone (Hà Nội).