NSND Trà Giang: 'Vẽ để khỏa lấp nỗi cô đơn'

NSND Trà Giang: 'Vẽ để khỏa lấp nỗi cô đơn'

Nếu tranh biểu hiện tâm hồn họa sĩ thì ở đó, người ta vẫn thấy được một Trà Giang của điện ảnh. Hồn hậu, duyên dáng, đằm thắm, thủy chung và luôn hướng về những gì tốt đẹp nhất, hy vọng nhất.