VAMC vẫn gặp khó khăn trong việc xử lý nợ xấu

VAMC vẫn gặp khó khăn trong việc xử lý nợ xấu

Kể từ khi bắt đầu hoạt động vào quý 3/2014, VAMC đã phát hành 192.000 tỉ đồng trái phiếu đặc biệt để mua 220.000 tỉ đồng nợ xấu và xử lý được 17.000 tỉ đồng nợ xấu, tương đương 7,7% tổng số nợ xấu đã mua. Tuy nhiên, VAMC vẫn gặp khó khăn trong việc xử lý nợ xấu.