Sự chuẩn bị kỹ càng, bước đi thận trọng vì lợi ích dân tộc
Về Hiệp định Biên giới Việt – Trung và Hiệp định Thương mại Việt- Mỹ:

Sự chuẩn bị kỹ càng, bước đi thận trọng vì lợi ích dân tộc

VietTimes – Việc ký Hiệp định Biên giới Việt - Trung và Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ đã được nói và phân tích rất nhiều; các chuyên gia và những người trực tiếp tham gia 2 sự kiện này đều đồng nhất, rằng đây là những bước đi thận trọng, được cân nhắc rất kỹ lưỡng đảm bảo an ninh quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ và quyền lợi hợp pháp của đất nước chúng ta. Tuy vậy, gần đây vẫn có những ý kiến cho rằng chúng ta nhượng bộ, mất đất; chậm ký Hiệp định Thương mại với Hoa Kỳ làm mất thời cơ hội nhập, phát triển. Bài viết của Đại tá Nguyễn Đăng Tấn, nguyên cán bộ Viện Nghiên cứu Chiến lược (Bộ Quốc phòng), nguyên cán bộ Bộ phận A47 một lần nữa khẳng định các bước đi của Đảng và Nhà nước ta là hoàn toàn đúng đắn.