Hà Nội phải làm tốt hơn nữa công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng:

Hà Nội phải làm tốt hơn nữa công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng

VietTimes – Hà Nội cần làm tốt hơn nữa công tác quản lý đô thị, đặc biệt là quản lý trật tự xây dựng, an toàn giao thông, kỷ cương và văn minh đô thị, tăng cường quản lý khai thác, sử dụng có hiệu quả và bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu,...
Kiên quyết chống mọi biểu hiện của “lợi ích nhóm”, chạy chức, chạy quyền
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng:

Kiên quyết chống mọi biểu hiện của “lợi ích nhóm”, chạy chức, chạy quyền

VietTimes – Trong công tác chuẩn bị nhân sự, phải đặt sự nghiệp chung của Đảng, của dân tộc lên trên hết, trước hết, kiên quyết chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, bè phái, "lợi ích nhóm", chạy chức, chạy quyền...