Trung Quốc đưa thêm 27 “Hổ” ra trước vành móng ngựa

Trung Quốc đưa thêm 27 “Hổ” ra trước vành móng ngựa

VietTimes -- Ngày 13.12 vừa qua, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc họp hội nghị với hai nội dung chính gồm: phân tích, nghiên cứu tình hình kinh tế năm 2019, nghiên cứu bố trí công tác chống tham nhũng và xây dựng đảng phong, liêm chính năm 2019. Hội nghị nhấn mạnh, cục diện đấu tranh chống tham nhũng hiện vẫn rất gay go, phức tạp, việc “tòng nghiêm trị đảng” (nghiêm khắc chỉnh đốn đảng) vẫn là “đường xa gánh nặng”, cần phải kiên trì chữ “nghiêm”, không ngừng thúc đẩy đảng “tự cách mạng, tự trong sạch, tự hoàn thiện, tự đổi mới, tự nâng cao”.