Tổng Bí thư nói về tình trạng "chạy" luân chuyển và tạo vây cánh

Tổng Bí thư nói về tình trạng "chạy" luân chuyển và tạo vây cánh

VietTimes -- Tổng Bí thư chỉ ra rằng, công tác bố trí, sử dụng cán bộ, có việc đề bạt, có việc phân công, có việc giới thiệu sang chính quyền, cần phải công tâm, khách quan. Tại sao người ta nói: Quan hệ, tiền tệ, hậu duệ, cuối cùng mới là trí tuệ? thân quen “cánh hẩu”, thích thì đưa vào, tạo vây cánh cho mình...
Bộ Công thương thay Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

Bộ Công thương thay Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

VietTimes -- Hôm nay (7/9), Bộ Công thương vừa công bố và trao quyết định bổ nhiệm ông Trần Quang Huy làm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ còn ông Đào Văn Hải - người đang đảm nhận chức vụ này, sẽ không tham gia công tác chỉ đạo, điều hành mà chờ được bố trí công việc phù hợp hơn.