Thái Lan hợp tác với TmaxSoft chuẩn bị bước vào “cơn lốc” cách mạng số

Thái Lan hợp tác với TmaxSoft chuẩn bị bước vào “cơn lốc” cách mạng số

VietTimes --Tmaxsoft, công ty phần mềm sáng tạo tập trung vào điện toán đám mây, cơ sở hạ tầng, hiện đại hóa di sản đã hợp tác với Đại học Kasetsart (Bangkok) khai trương Trung tâm Nâng cao chất lượng Dữ liệu số nhằm  thiết lập cơ sở hạ tầng cơ sở dữ liệu đẳng cấp thế giới ở Thái Lan.