Bài 15: Lần đầu biết đến tính khoa học tâm lý học của nghề dạy học
Công nghệ giáo dục:

Bài 15: Lần đầu biết đến tính khoa học tâm lý học của nghề dạy học

VietTimes -- "Tôi vốn là giáo viên dạy toán, đạt đến nghiệp vụ giảng dễ hiểu, học sinh dễ nhớ, dễ vận dụng… thế mà nay Galperin đưa ra cách học sinh có thể tự học bằng cách tự làm lấy các hành động trí óc. Với tôi, điều có ích thiết thực hơn, có thể dùng để hành nghề: Galperin mô tả cấu trúc của hành động trí óc." - Hồ Ngọc Đại.