Bình Định: Phát hiện nhiều sai phạm đất đai trong quá trình CPH doanh nghiệp

Bình Định: Phát hiện nhiều sai phạm đất đai trong quá trình CPH doanh nghiệp

VietTimes -- Kiểm toán Nhà nước khu vực 3 vừa có báo cáo kiến nghị UBND tỉnh Bình Đình chỉ đạo các cơ quan liên quan tiến hành thu hồi số tiền hơn 688 triệu đồng nộp về ngân sách nhà nước. Đồng thời kiểm tra, rà soát thu hồi cũng như ra quyết định cho thuê đất đối với 341.749m2 đất giao trái quy định.