Mỗi tin nhắn “VNN n” gửi 1408 là một sự đóng góp thiết thực vì người nghèo

Mỗi tin nhắn “VNN n” gửi 1408 là một sự đóng góp thiết thực vì người nghèo

VietTimes -- Góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững của Quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Lao động -  Thương binh và Xã hội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp tổ chức đợt vận động nhắn tin ủng hộ vì người nghèo trên Cổng Thông tin điện tử nhân đạo quốc gia 1400: “Cả nước chung tay vì người nghèo”năm 2019.