Bộ trưởng Trần Anh Tuấn sẽ tiếp dân một lần/tháng

Bộ trưởng Trần Anh Tuấn sẽ tiếp dân một lần/tháng

VietTimes -- Theo quy chế tiếp dân của Bộ Công thương, Bộ trưởng Trần Anh Tuấn sẽ tiếp công dân định kỳ mỗi tháng một ngày vào ngày thứ 6 tuần thứ 3 của tháng. Trường hợp Bộ trưởng đi vắng sẽ ủy quyền cho một Thứ trưởng tiếp công dân thay Bộ trưởng.