Bộ Tài chính “đòi” tiền BIDV và Vietinbank, SCIC thì sao?

Bộ Tài chính “đòi” tiền BIDV và Vietinbank, SCIC thì sao? Analysis

VietTimes -- Câu chuyện đầu tư của SCIC, đặt trong bối cảnh căng thẳng ngân sách như hiện nay, đang đặt ra một câu hỏi rằng, liệu đã đến lúc Nhà nước nên thu lại hơn 2 tỷ USD gửi ngân hàng và đầu tư trái phiếu của tổng công ty này, để bổ sung vào nguồn thu ngân sách quốc gia (?).