Chính phủ muốn nới chính sách để tăng tích tụ đất đai

Chính phủ muốn nới chính sách để tăng tích tụ đất đai

VietTimes -- Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhằm đẩy nhanh việc tích tụ ruộng đất, hiện đại hóa sản xuất nông nghiệp. Trong đó, Phó Thủ tướng muốn nghiên cứu sửa đổi quy định sao cho doanh nghiệp có thể giao dịch về quyền sở hữu đất nông nghiệp và tài sản đính kèm