"Tịch thu phương tiện vi phạm, thế giới xử lý thế nào?

"Tịch thu phương tiện vi phạm, thế giới xử lý thế nào? Analysis

"Giải pháp tịch thu phương tiện hay những giải pháp nghiêm khắc hơn luôn tồn tại trong hệ thống pháp luật ở rất nhiều quốc gia. Tuy nhiên, những giải pháp như tịch thu phương tiện chỉ được áp dụng trong những tình huống đặc biệt" - TS Trần Hữu Minh phân tích.