Thủy điện Sông Bung 2 tích nước sai quy trình?

Thủy điện Sông Bung 2 tích nước sai quy trình?

VietTimes -- Mặc dù Bộ Công thương có văn bản phân công trách nhiệm về quản lý chất lượng công trình xây dựng và kiểm tra công tác nghiêm thu, nhưng đến khi thủy điện Sông Bung 2 bị sự cố thì Sở Công thương Quảng Nam mới hay biết!