Các tỷ phú Mỹ muốn đầu tư gì vào Việt Nam?

Các tỷ phú Mỹ muốn đầu tư gì vào Việt Nam?

Hội nghị xúc tiến đầu tư tại New York (Mỹ) đã thu hút hơn 160 đại diện các quỹ, ngân hàng, các định chế tài chính hàng đầu Mỹ và tầm cỡ thế giới với tổng tài sản hàng ngàn tỷ USD đã và đang quan tâm đầu tư tại Việt Nam.