Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan chỉ ra 3 thách thức và 4 tiềm năng để Việt Nam tiếp cận thương mại số

Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan chỉ ra 3 thách thức và 4 tiềm năng để Việt Nam tiếp cận thương mại số

VietTimes -- Tại Hội thảo “Cách mạng dữ liệu: Thương mại trên nền tảng số và cơ hội cho Việt Nam”, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan đã có những chia sẻ cởi mở về thách thức và cơ hội cho Việt Nam trong việc tiếp cận thương mại trên nền tảng số (thương mại số).