Xây dựng Nghị định sửa đổi về thương mại điện tử

Xây dựng Nghị định sửa đổi về thương mại điện tử

VietTimes – Chính phủ vừa thông qua đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về Thương mại điện tử (TMĐT). Bộ Công Thương được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng Nghị định mới để trình Chính phủ trong quý I/2021.