Mỗi người Việt sở hữu trung bình 1,33 thuê bao điện thoại

Mỗi người Việt sở hữu trung bình 1,33 thuê bao điện thoại

VietTimes -- Tính đến cuối năm 2017, tổng số thuê bao điện thoại ước tính đạt 127,4 triệu, giảm 2,1% so với năm trước, trong đó số thuê bao di động đạt 119,7 triệu, giảm 1,3%; trong khi dân số Việt Nam là khoảng 95,5 triệu người. Như vậy trung bình mỗi người Việt sở hữu 1,33 thuê bao điện thoại, kể cả người già hay trẻ mới sinh.