Thị trường ô tô: Thừa cung?

Thị trường ô tô: Thừa cung?

Trái với kỳ vọng năm 2019 sẽ đạt mức tăng trưởng rất cao (trên 30%), thị trường ô tô hiện chỉ đạt tăng trưởng khoảng 15-20%. Trong khi sản xuất ô tô trong nước tăng lên, ô tô nhập khẩu "tràn" vào do chính sách thuế của các Hiệp định FTA, dẫn đến thị trường ô tô rơi vào cảnh thừa, lượng tồn kho bắt đầu xuất hiện.