Tân Chủ tịch Hà Nội đề xuất hạn chế ôtô, xe máy để chống ùn tắc giao thông

Tân Chủ tịch Hà Nội đề xuất hạn chế ôtô, xe máy để chống ùn tắc giao thông

Với tốc độ đăng ký hiện nay và nhất là từ năm 2018 khi các dòng thuế liên quan giảm, thì đến năm 2020 Hà Nội có gần 1 triệu ôtô Tại hội nghị trực tuyến của Chính phủ, tân chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề xuất Chính phủ cho phép Hà Nội xây dựng lộ trình hạn chế xe cá nhân. 
Chấn chỉnh thông tin sai sự thật, xuyên tạc

Chấn chỉnh thông tin sai sự thật, xuyên tạc

Bộ Thông tin & Truyền thông sẽ tập trung quản lý thông tin trên Internet, tăng cường kiểm tra, thanh tra, chấn chỉnh hiện tượng cung cấp thông tin sai sự thật, các luận điệu xuyên tạc, chống phá chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước.