Năm 2020: Giải quyết căn bản hồ sơ xác nhận người có công với cách mạng còn tồn đọng
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc:

Năm 2020: Giải quyết căn bản hồ sơ xác nhận người có công với cách mạng còn tồn đọng

VietTimes -- Thủ tướng truyền đạt quan điểm của Đảng, Nhà nước là chăm lo chu đáo đến đời sống vật chất, tinh thần của người có công ngày càng đầy đủ và tốt đẹp hơn. Phấn đấu đến năm 2020, 100% gia đình người có công có mức sống cao hơn mức sống trung bình của nhân dân nơi cư trú, giải quyết căn bản hồ sơ xác nhận người có công với cách mạng còn tồn đọng.