Người dân đã có thể nộp thủ tục hành chính qua smartphone
Làm thủ tục hành chính tại nhà

Người dân đã có thể nộp thủ tục hành chính qua smartphone

VietTimes -- Người dân cần làm một số thủ tục hành chính, chỉ cần chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo yêu cầu, chụp lại và gửi qua Cổng hành chính công của tỉnh trên Zalo. Khi hồ sơ giải quyết xong, người dân sẽ nhận được thông báo và mang theo giấy tờ gốc đến cơ quan nhà nước để đối chứng, nhận kết quả và đóng lệ phí (nếu có).