Sao doanh nghiệp phải đi đường vòng

Sao doanh nghiệp phải đi đường vòng

Thông tư 23/2015 được Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) ban hành ngày 13-11-2015 sẽ bắt đầu có hiệu lực từ 1-7-2016. Ông Trương Quốc Tuấn, Giám đốc Công ty Máy công cụ và thiết bị T.A.T, than vãn rằng: “Với thông tư này, toàn bộ nền sản xuất ở Việt Nam sẽ điêu đứng,...”.