Kỳ 2: Cuộc khủng hoảng Berlin - Đêm trước của chiến tranh hạt nhân
Những sự kiện làm chấn động thế giới thời kỳ chiến tranh lạnh:

Kỳ 2: Cuộc khủng hoảng Berlin - Đêm trước của chiến tranh hạt nhân

VietTimes -- Chiến tranh Thế giới thứ II kết thúc, chủ nghĩa phát xít bị đánh đổ, quân đội 4 nước Liên Xô, Anh, Pháp, Mỹ chiếm giữ Berlin và phân chia thành phố thành 2 phần đông, tây. Khi nước Đức chia thành 2 quốc gia thì Đông Berlin do Liên Xô kiểm soát, còn Tây Berlin do phương Tây chi phối. Thành phố trở thành đường phân giới và nơi đối đầu giữa CNTB và CNXH ở châu Âu.