Bộ Y tế đề xuất thí điểm bệnh án điện tử

Bộ Y tế đề xuất thí điểm bệnh án điện tử

VietTimes -- Để tiến tới mỗi người dân có một hồ sơ sức khỏe điện tử lưu trữ suốt đời, Bộ Y tế đã xây dựng dự thảo thông tư quy định thí điểm về bệnh án điện tử. Dự kiến Thông tư này sẽ được triển khai đến tất cả các cơ sở khám chữa bệnh thuộc Bộ Y tế. Đối với các cơ sở khám chữa bệnh khác nếu đủ điều kiện quy định trong thông tư này, có thể báo cáo Bộ Y tế để triển khai.