Tín hiệu trưởng thành của Start-up Việt: Từ 10.000 USD năm 2012 đến 50.000 USD năm 2019

Tín hiệu trưởng thành của Start-up Việt: Từ 10.000 USD năm 2012 đến 50.000 USD năm 2019

VietTimes -- Thị trường gọi vốn cho Start-up Việt đang diễn ra sôi động theo từng năm. Đi kèm với đó, là sự tăng trưởng về chất lượng của các nhà khởi nghiệp Việt. Tuy nhiên những vấn đề cố hữu về phương án kinh doanh, thể chế, mối quan hệ giữa nhà đầu tư và Start-up vẫn đang tạo nên những rào cản cho thị trường đầu tư khởi nghiệp ở Việt Nam.