Mua cổ phiếu quỹ có giúp “cứu” giá cổ phiếu?

Mua cổ phiếu quỹ có giúp “cứu” giá cổ phiếu?

Việc các ngân hàng thương mại mua vào cổ phiếu quỹ thời gian vừa qua được đánh giá là động thái nhằm “cứu” giá cổ phiếu trong bối cảnh thị giá cổ phiếu của ngân hàng đang chuyển động ngược chiều với tình hình chung của thị trường cũng như kết quả kinh doanh của chính các ngân hàng.