Vụ bổ nhiệm “thần tốc” Giám đốc Sở TNMT ở Đà Nẵng: Luật sư nói gì?

Vụ bổ nhiệm “thần tốc” Giám đốc Sở TNMT ở Đà Nẵng: Luật sư nói gì?

VietTimes – "Cần phải nói thêm rằng, các tiêu chuẩn nêu trên là cần thiết để đảm bảo việc đảm nhận chức danh Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định cũng như đảm bảo năng lực quản lý, lãnh đạo, điều hành… sau khi được bổ nhiệm" - Luật sư Trần Khánh Linh, Giám đốc Công ty Luật TNHH LDL nói với VietTimes.