Nhiều quy định làm khó cho DN trong lĩnh vực thực phẩm được sửa đổi

Nhiều quy định làm khó cho DN trong lĩnh vực thực phẩm được sửa đổi

VietTimes -- Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 38/2012/NĐ-CP đang dần được Bộ Y tế hoàn thiện chỉnh sửa theo hướng quy định cho các doanh nghiệp (DN) được tự công bố hợp quy đối với thực phẩm thường đã qua chế biến bao gói sẵn, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm.