HQC sang tay Golden City: Chuyển nhượng “trong nhà“?

HQC sang tay Golden City: Chuyển nhượng “trong nhà“?

VietTimes – Sự sôi động của cổ phiếu trên sàn chứng khoán phần nào thể hiện kỳ vọng của thị trường vào một viễn cảnh khả quan hơn của HQC. Tuy nhiên, những tìm hiểu của VietTimes sau đây cho thấy, dường như HQC vẫn chưa thể "dứt tình" tại dự án Nhà ở xã hội HQC Tây Ninh.