Vinastas nhận sai trong vụ nước mắm

Vinastas nhận sai trong vụ nước mắm

VietTimes -- Vinastas thừa nhận đã sai khi đồng nhất khái niệm arsen với thạch tín trong nước mắm. Ngoài ra, có đề cập đến arsen tổng mà không nói rõ về khái niệm này gồm arsen vô cơ và arsen hữu cơ, trong đó chỉ có arsen vô cơ mới có độc tính.