Hãy xem hãng Verizon sử dụng máy Tumbler để test thả rơi điện thoại

Hãy xem hãng Verizon sử dụng máy Tumbler để test thả rơi điện thoại

VietTimes -- Để đảm bảo việc đánh rơi điện thoại sẽ không gây hư hỏng cho linh kiện bên trong, hãng Verizon (Mỹ) đã tiến hành một bài kiểm tra mô phỏng những lần đánh rơi điện thoại của khách hàng trong một năm sử dụng. Bài kiểm tra này sẽ được thực hiện 30 phút trong một chiếc máy gọi là “The Tumbler”